Vedtægter/husorden

Genoptrykt og omdelt primo 2020.

Et eksemplar til hver husstand/ved salg af lejligheden bedes hæftet overdraget til de nye ejere.

Generalforsamling:

Afholdes hvert år inden udgangen af maj måned
(forslag skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar).
Rengøring.
Jf. vedtægterne har alle ejere ansvaret for den ugentlige rengøring af opgangene. Den enkelte ejer har opgaven hver 4. uge - se nærmere i vedtægterne, hvor dette er nøjagtig beskrevet.
Ønsker en ejer at bestille et rengøringsfirma til opgaven, har bestyrelsen aftalt med Ready2Clean, at de vil påtage sig opgaven. Dette fratager ikke den enkelte ejers ansvar.
Rengøringen sker onsdage/torsdage 
Ready2Clean kan kontaktes på telefon 86800039 eller på mail: bogholderi@ready2clean.dk