Formand
Erik Hansen
Mobil: 23 81 24 47
E-mail:erik.s.hansen@live.dk
Ansvarsområde:
Overordnet ansvar, haveanlæg og forsikring 

Næstformand
Morten Hedegaard
Mobil: 26 27 62 58
Ansvarsområde:
Bygninger

Kasserer
Tove Gavnholt
Mobil: 23 60 37 01
Ansvarsområde:
Regnskab, budget, betaling af regninger, opkrævning af fællesudgifter, notering af ejerskifte, ejerregistrering - samt udlejning af gæsteværelser, festlokale.

Sekretær:
Lene H. Nielsen
Mobil: 40 55 09 46
Ansvarsområde:
Referant møder, nyt fra bestyrelsen, hjemmeside

Bestyrelsesmedlem 
Engelbredt Thomsen
Mobil: 30 45 76 88
Ansvarsområde: 
Bygninger

Fra 2023 deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne
Valgt i 2023: Jens Nørgaard