Fælles mål for ejerforeningen
Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Der bliver gjort meget for at skabe en god bebyggelse, og hvis vi alle i det daglige gør vores til at værne om beplantningen, bygningerne og de kollektive anlæg, kan vi fortsat have en pæn bebyggelse.

Ejerforeningen Bakkebo Syd Spøttrupvej 2-56, Herning