Ejerforening Bakkebo Syd

 

Vedtægter:

 

Efter vedtægtsændringer på generalforsamling i 2000 er disse nu genoptrykt og tilpasset.

(et eksemplar vedlægges til hver husstand og ved evt. salg af lejligheden bedes hæftet overdraget til de nye ejere)

 

Generalforsamling:

Afholdes hvert år sidst i marts måned

(forslag skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar).