Ejerforening Bakkebo Syd

 

Vedtægter/husorden

 

Genoptrykt og omdelt primo 2020.

Et eksemplar til hver husstand / ved salg af lejligheden bedes hæftet overdraget til de nye ejere.

 

Generalforsamling:

Afholdes hvert år sidst i marts måned
(forslag skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar).